ฉันจะติดต่อแผนกบริการลูกค้าของ A Play Shopping ได้อย่างไร

                                                                  

 

แผนกบริการลูกค้า

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ต้องการแจ้งปัญหา หรือต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับ A Play Shopping ท่านสามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

1. Live Chat บนหน้าเว็บไซต์ www.aplayshopping.com 
2. E-mail : aplayshopping@aplaymusic.com
3. ศูนย์บริการลูกค้า : 02-2348487 หรือ 02-2346665 / เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 9.00 – 18.00 น.  

(0) รีวิว