ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงเบื้องต้นและเงื่อนไขการใช้งาน

 1. เอ เพลย์ เป็นเพียงผู้ให้บริการทางด้านตลาดอิเล็กทรอนิกส์
 2. การใช้งานเว็ปไซด์และบริการด้านการซื้อขายของผู้ให้บริการตลาดอิเล็กทรอนิกส์จะเริ่มต้นก็ต่อเมื่อผู้ซื้อทำการเข้าสู่ระบบโดยใช้ Username และ  Password ที่ตนเองได้ทำการสมัครไว้
 3. การกระทำที่ทำบนหน้าเว็ปไซด์ แอพพลิเคชั่น และช่องทางอื่นๆทาง  อิเล็กทรอนิกส์ ของผู้ให้บริการตลาดอิเล็กทรอนิกส์จะถือเป็นการทำธุรกรรมทาง  อิเล็กทรอนิกส์
 4. ผู้ซื้อมีสิทธิ์ที่จะ เลือกซื้อ / ยกเลิกการซื้อ สินค้า ได้ตามความต้องการของตน
 5. เมื่อทำการเลือกสินค้าแล้ว สินค้าที่เลือกจะไปอยู่ในระบบการซื้อ ในส่วนของ  ตะกร้าสินค้า ก่อนดำเนินการชำระค่าสินค้า ผู้ซื้อสามารถยกเลิกสินค้าที่ตนเองไม่  ต้องการออกจากระบบตะกร้าสินค้าได้
 6. ผู้ซื้อสามารถที่จะระบุสถานที่ ที่ต้องการให้ทำการจัดส่งสินค้าก่อนการชำระเงิน
 7. การตกลงซื้อสินค้าจะมีผลต่อเมื่อผู้ซื้อชำระเงินค่าสินค้าผ่านทางระบบชำระเงิน หรือ ชำระวันรับสินค้า ซึ่งหลังจากการชำระเงินค่าสินค้าจะถือเป็นธุรกรรมทาง  อิเล็กทรอนิกส์
 8. การชำระเงินค่าสินค้าจะต้องชำระเงินในระบบชำระเงินที่เอเพลย์ทำการจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น
 9. เมื่อมีปัญหาในส่วนของ ระบบการชำระเงิน ระบบการจัดส่งสินค้า และปัญหาในเรื่องตัวสินค้า เอเพลย์จะเป็นผู้รับแจ้งปัญหาและดำเนินการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ซื้อ
 10. ผู้ซื้อมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็น และรีวิวการใช้สินค้าในทางหน้าเว็ปไซด์ของ  เอ เพลย์
 11. เอเพลย์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม
 12. เอเพลย์ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เงื่อนไขและกฏในการใช้งาน
 13. เอเพลย์ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ผู้สนใจสมัครสมาชิกผ่านทางหน้าเว็ปไซด์เอ เพลย์ โดยต้องระบุตัวตน ข้อมูลที่ถูกต้อง ให้แก่ทางเอเพลย์