ฉันจะได้รับสินค้าของฉันเมื่อไร

ฉันจะได้รับสินค้าของฉันเมื่อไร

การจัดส่งสินค้าของ A Play Shopping ไม่คิดค่าบริการใดๆ กับคุณลูกค้า ซึ่ง A Play Shopping จะจัดส่งสินค้าผ่านทาง บริษัทขนส่งสินค้าที่เป็น พาร์ทเนอร์ ซึ่งจะใช้เวลาจัดส่งโดยประมาณ (ไม่รวมขั้นตอนจัดเตรียมสินค้า)

กรุงเทพและปริมณฑล 1-2 วัน
ต่างจังหวัด 3-5 วัน
พื้นที่ห่างไกล 3-5 วัน

 กรณีที่คุณลูกค้าไม่สามารถรับสินค้าได้ คุณสามารถมอบอำนาจให้แก่บุคคลอื่นได้แต่ต้องมีหลักฐานยืนยันการมอบอำนาจแสดงต่อบริษัทขนส่งสินค้า 
กรณีที่เมื่อบริษัทขนส่งสินค้าทำการส่งสินค้าและพบว่าไม่พบผู้รับสินค้า ทาง A Play Shopping มีนโยบาย ในการส่งสินค้าอีก 1 ครั้ง โดยบริษัทขนส่งสินค้าจะทำการโทรแจ้งและนัดวันจัดส่งใหม่อีกครั้ง ซึ่งถ้าเกิดกรณีว่าไม่พบผู้รับสินค้าอีกทางบริษัทขนส่งสินค้าจะทำการตีสินค้าคืน

 

(0) รีวิว