วิธีคืนสินค้า

วิธีคืนสินค้า

 

เมื่อคุณลูกค้ามีเหตุต้องการที่จะคืนสินค้า คุณสามารถทำได้โดยการโทรแจ้ง Call Center ของ A Play Shopping  เพื่อแจ้งความประสงค์ที่จะทำรายการคืนของ โดยเพียงระบุ "เลขที่คำสั่งซื้อ" จากนั้นให้คุณรอการติดต่อจากบริษัทขนส่งสินค้าที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเรา ในการเข้ารับสินค้าคืน ซึ่งเมื่อได้ทำการเข้ารับสินค้าคืนแล้วคุณลูกค้าจะได้รับเลข Tracking Number เพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานะการส่งคืนสินค้า จากนั้นสินค้าจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบสถานะสินค้าของ A Play Shopping ก่อนจะดำเนินการคืนเงินต่อไป

ระยะเวลาการคืนสินค้าสามารถทำได้เมื่อ รับสินค้า +7 วัน 

ระยะเวลาในการดำเนินการตรวจสอบสินค้า 3-5 วัน

ระยะเวลาในการทำการคืนเงิน 3 – 15 วัน

ท่านสามารถดูนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคของ A Play Shopping ได้ตามลิ้งค์นี้

http://aplayshopping.com/article_detail/ฉันจะตรวจสอบการรับประกันสินค้าได้อย่างไร.html?article_back

การคืนสินค้าในช่วงเวลารับประกันนั้น ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการขอคืนสินค้า ทาง A Play Shopping จะเป็นผู้จัดการ

ในกรณีที่เกิน ช่วงเวลารับประกันแล้ว แต่คุณลูกค้าต้องการคืนสินค้า สามารถทำได้ แต่ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการคืนสินค้า คุณลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนนี้

กรณีลูกค้าคืนสินค้าเอง

ในกรณีนี้ให้ลูกค้าทำการส่งสินค้าคืนมาที่ A Play Shopping เพื่อที่จะได้ทำการตรวจเช็คสินค้า และหลังจากลูกค้าได้ทำการส่งสินค้าแล้วให้ แจ้งเลข Tracking Number กับทาง A Play Shopping ผ่านทางระบบ หรือ ส่งมาที่ Email ของ A Play Shopping กรณีไม่แจ้งเลขหรือแจ้งเลขไม่ตรงกันจะนับว่าไม่เกิดกรณีการคืนสินค้านั้นๆ

ขั้นตอนการคืนสินค้ามีดังต่อไปนี้

โดยเมื่อคุณลูกค้าเข้าเกณฑ์ในการคืนสินค้า สามารถปฎิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.โทรแจ้ง Call Center A Play Shopping ถึงความประสงค์ในการขอคืนสินค้า
2.รอการติดต่อกลับจากบริษัทโลจิสติกส์ผู้เป็นพาร์ทเนอร์กับทาง A Play Shopping เพื่อเข้ารับสินค้าจากท่าน
3.เมื่อสินค้าถึง A Play Shopping ทางเราจะทำการตรวจสอบสินค้า ถึงสาเหตุและเงื่อนไขอีกครั้งภายในระยะเวลา 5-7 วัน และจะดำเนินการต่อ
4.คุณลูกค้ารอรับการแจ้งเตือนจาก A Play Shopping เพื่อยืนยันการคืนเงินค่าสินค้า ซึ่งส่วนนี้อาจใช้เวลาประมาณ 7-15 วัน

หลักฐานการคืนสินค้า (ใช้ประกอบการคืนสินค้า)
1.หลักฐานการซื้อขาย
2.ใบขอคืนสินค้า ระบุสาเหตุ พร้อมลายเซ็นผู้ชำระเงิน

(0) รีวิว